Руководство школе

Јелена Цветић

директор

Сања Остојић

помоћник директора

Мирна Милевски

помоћник директора

Драгана Тадић

помоћник директора

Бојана Жигић

секретар

Љубица Бинђа

рачуновођа

Биљана Кесић

референт

Стручни сарадници

Снежана Пупић

психолог

Татјана Николић

педагог

Ружица Николић

библиотекар

Стела Зарија

нототекар

Јелена Бирцлин

организатор концерата, штимер музичких инструмената

Помоћно особље

Катица Чала

спремачица

Викторија Спалевић

спремачица

Анастазија Аврамовић

спремачица

Борка Бањанац

спремачица

Данило Бубњевић

Домар