Рамона Димитријевић Балаћ

руководилац стручног актива хармонике, хармоника

Бојан Николић

хармоника

Немања Грујичић

хармоника

Себастиан Богдан

хармоника

Михајло Крстић

хармоника