Маријана Веселиновић

руководилац стручног актива соло певача , соло певање

мр Вера Царина

руководилац стручног актива камерне музике, соло певање

Татјана Стојиљковић

соло певање

Ивана Јосић

соло певање

Маријана Михајловић

соло певање