У средњој школи ученици су у прилици да се образују на три одсека:

одсек класичне музике, музичка продукција и обрада звука и одсек за музичку теорију

Образовни профили: музички извођач класичне музике, дизајнер звука и музички сарадник- теоретичар

Подручје рада: култура, уметност и јавно информисање