Руководство школе

Јелена Цветић

директор

Сања Остојић

помоћник директора

Мирна Милевски

помоћник директора

Драгана Тадић

помоћник директора

Бојана Жигић

секретар

Љубица Бинђа

рачуновођа

Биљана Кесић

административни радник

Стручни сарадници

Снежана Пупић

психолог

Татјана Николић

педагог

Ружица Николић

библиотекар

Стела Зарија

нототекар