Правилником Музичке школе „Јован Бандур“ о коришћењу средстава донација уређен је начин стицања, сврха и начин коришћења средстава. Родитељски динар и донације се уплаћују на посебан, наменски рачун школе:

Средства донација могу се користити наменски и то за:

 • Куповину инструмената
 • Куповину наставних средстава (намештај, општи и специјализовани, школски прибор, стручна литература)
 • Наставна учила и опрема, нотни материјал, стручнa литературa, сталци, држачи за инструменте, жице, гудала, униформе и сл.
 • Одржавање инструмената (поправка и замена делова)
 • Трошкови одлазака на такмичења (Републичко)
 • Организацију концерата
 • Стручна путовања: трошкови превоза на концерте, у музеје, на наступе хора, оркестра.
 • Побољшања услова рада (одржавање учионица, ситне поправке, кречење…)
 • Одржавање једнодневне наставе ученицима са еминентним професорима (мастер клас)
 • Награђивање ученика, ученика генерације
 • Куповину униформи за хор и оркестар