Стручни актив клавириста

Стручни актив корепетитора

Стручни актив гудача

Стручни актив трзача

Стручни актив хармонике

Стручни актив дувача

Стручни актив соло певача

Стручни актив солфеђа и стручно теоретских предмета

Стручни актив општеобразовне наставе