Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од:

шест година: инструменти: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, обоа, кларинет, саксофон, фагот, хорна, труба

четири године: соло певање и контрабас.


− У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, виола, виолончело, гитара, тамбура Е-прим, тамбура А-бас прим, мандолина, харфа (педална и непедална), клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик до 9 година.

− У I разред основне музичке школе за инструменте: обоа, кларинет,
саксофон, фагот, хорна, труба и контрабас, може да се упише ученик до 11 година.

− У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за женске гласове – ученица од 13 година и старија, а за мушке гласове – ученик од 16 година и старији.

Предмети у основној музичкој школи

6 ГОДИНА

4 ГОДИНЕ

Школа организује програм наставе и учења за припремни разред, за ученике млађег узраста.

Школске 2020/21. године отворено је издвојено одељење основне школе у Банатском Новом Селу.

2021/22. отворена су издвојена одељења у Старчеву и Јабуци.

2022/23. отворено је издвојено одељење у Долову.