Сања Остојић

руководилац актива општеобразовних предмета;

помоћник директора

Татјана Ковјанић

српски језик и књижевност

Мирослава Ђоковић

математика

Светлана Вучићевић

енглески језик

Маја Крмар

италијански језик

Марко Опачић

историја

Љиљана Радосављевић

информатика, физика

Снежана Пупић

психологија

Емилијан Бека

филозофија

Ивица Новинић

физичко васпитање

Снежана Бувач

социологија

Љубица Радојчић Месарош

верска настава