УЏБЕНИЦИ КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024.

ОСНОВНА ШКОЛА

– Александра Милетић, Ивана Дробни: Солфеђо за први разред омш, Завод за уџбенике
– Зорислава Васиљевић:Солфеђо ритам за I и II разред
– Зорислава Васиљевић:Солфеђо ритам за III и IV разред
– Зорислава Васиљевић: Солфеђо ритам за V и VI разред
– Боривоје Поповић: Солфеђо за I, II, III, IV, V, VI разред
– Смиљанић Марковић Славица: Распевани ритам за I, II, III разред
– Смиљанић Марковић Славица: Разиграни ритам за IV, V, VI разред
– Марко Тајчевић: Теорија музике
– Избор литературе препоручене у плану и програму наставе у основним     музичким школама, сл. гласник

СРЕДЊА ШКОЛА

Мирјана Живковић: Хармонија за II, III, IV разред
Властимир Перичић: Вокални контрапунктIII разред
Мирјана Живковић: Инструментални контрапункт
Михајло Михајловић: Музички облици
Славица Смиљанић Марковић: Кантабиле I разред
Владимир Јовановић: Солфеђо за I, II, III, IV разред
Зорислава Васиљевић: Солфеђо за I, II, III, IV разред
Дејан Деспић: Теорија музике
Владимир Јовановић: Теорија музике
Дејан Деспић Музички инструменти
Избор литературе препоручене у плану и програму наставе у средњим музичким школама, сл. гласник

Српски језик и књижевност
Читанка за I, II, III и IV разред гимназија и средњих стручних школа, „KLETT“ (могу и стара и нова издања)
Граматика за I, II и III разред гимназија и средњих стручних школа, „KLETT“

Енглески језик
1. Разред: Focus 1, 2.разред: Focus 2, 3.разред: Focus 3, 4.разред: Focus 4 ; Издавач: Pearson Akronolo

Италијански језик
1. разред: Nuovo progetto italiano 1A,
2. разред: Nuovo progetto italiano 2A
3. разред: Nuovo progetto italiano 1B
4. разред: Nuovo progetto italiano 2B ,  T.Marin – S.Magnelli, Edilingua

Математика
Математика 1/2 , Математика 3/4, Збирка решених задатака за 1. и 2. (3. и 4) разред средње школе, Милорад Јоковић и Иванка Томић, Круг

Историја
I година – Драгољуб Кочић- Историја за 1. разред средњих стручних и уметничких школа
II година: (прво полугодиште) Драгољуб Кочић – Историја за 1. разред средњих стручних и   уметничких школа, (друго полугодиште) Иван Бецић – Историја за II разред средњих стручних и уметничких школа
III година – Иван Бецић – Историја за II разред средњих стручних и уметничких школа

Физика
Акустика, приручник за физику по програму за први разред средње музичке школе, Љиљана Радосављевић, 1996.

Информатика

  • Рачунарство и информатика – уџбеник за први разред гимназије,Филип Марић;„KLETT“ 2019.
  • Рачунарство и информатика – уџбеник за други разред гимназије, Марина Лакчевић, Александра Иванов; Завод за уџбенике Београд, 2021.
  • Рачунарство и информатика – уџбеник за трећи разред гимназије Филип Марић, Светлана Мандић; „KLETT“ 2021.
  • Рачунарство и информатика 4, уџбеник за четврти разред гимназије (Ревидирано  издање), Анђелка Зечевић, Филип Марић;„KLETT“ 2022.

Акустика
Електроакустика, Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић, електронски уџбеник 2017.

Аудио техника
Аудио техника за 3. разред ЕТШ, Миомир Филиповић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Социологија
Социологија, уџбеник за 4. разред гимназије и за 3. разред средњих стручних школа – Владимир Вулетић, Клет

Психологија
Психологија за други разред гимназије, Биљана Милојевић Апостоловић  (1. полугодиште), ЛОГОС, 2015.
Психологија за 2. и 3. разред средњих уметничких школа, група аутора, Завод за уџбенике, Београд

Филозофија
Филозофија за средњу школу – М. Савић, Н. Цекић, В. Цветковић, ЗЗУ, Београд, 2008.

Грађанско васпитање
Приручник за наставнике 1, 2, 3 и 4, Група аутора, Министарство просвете 2006.