Примена услова коришћења презентације Музичке школе „Јован Бандур“ – Панчево

Ови услови коришћења односе се на Интернет презентацију МШ „Јован Бандур“ (даље МШ) и све друге садржаје на Wеб страници МШ. Садржај презентације МШ не обухвата услуге оглашавања на Интернет презентацији МШ. Поједини оглашаваћи и садржаји могу имати сопствене услове коришћења и у том случају се примењују ови услови, као и посебни услови за сваку појединачну услугу. У случају неусаглашености услова предност имају посебни услови за појединачну услугу. Ови услови се наводе на дну сваке Wеб странице презентације МШ.

Права интелектуалне својине

Целокупан садржај презентације МШ правно је ауторски заштићен као самостално дело, односно као ауторско дело. Заштита обухвата текстове, фотографије, графичка решења, аудио, видео, нотни запис, софтвер те ХТМЛ, Јава и Фласх изворни код. Садржаји који подлежу заштити по основу ауторских права смеју се употребљавати само у личне сврхе, уколико то није забрањено овим правилима коришћења или правоснажним законским актима.

Дозвољено коришћење

Садржаји Интернет презентације МШ смеју се употребљавати само у личне некомерцијалне сврхе. Забрањено је коришћење садржаја МШ, његово мењање и укључивање у другу Wеб страницу, производ или услугу, осим коришћења које је изричито дозвољено појединим услугама презентације МШ. Забрањена је употреба аутоматских упита или других робота који аутоматски добијају податке из садржаја презентације МШ или на други начин аутоматски интервенишу на садржају презентације, односно комуницирају са њим. За сваку комерцијалну употребу садржаја треба претходно склопити уговор са Музичком школом „Јован Бандур“ – Панчево.

Полиса приватности при коришћењу материјала са презентације

МШ „Јован Бандур“ (даље МШ), као и везани линкови са презентацијом, поштују приватност Интернет корисника и у потпуности су спремне и решене да је заштите. У даљем тексту налазе се информације које говоре о нашој политици професионалног и одговорног располагања информацијама о корисницима.

Информације о корисницима

МШ не прикупља Ваше личне податке, као што су име, адреса, број телефона или е-маил (осим када Ви то наложите). МШ, међутим, долази до одређених информација, које нису Ваши лични подаци, већ се односе на Интернет провајдера кога користите да бисте се повезали на Интернет, Вашу ИП адресу, тип Броwсер-а или оперативног система који користите (нпр. Мацинтосх или Wиндоwс). Ове информације користе се у статистичке сврхе, тј. да би наши администратори и оглашавачи могли што боље да одреде ефективност презентације. У одређеним случајевима (Маилинг Листа), Ви добровољно дајете неке податке о себи. У том случају, МШ прикупља ове информације за потребе своје презентације, како би удовољили Вашим захтевима и потребама. Те информације су високо конфиденталне (поверљиве) и не уступају се ни у једном случају трећем лицу.