Кандидат за упис у музичку школу на образовном профилу музички извођач класичне музике, положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из главног предмета: инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

Поделите ову вест