Koncertna sezona 16-17

Dobro došli na našu prezentaciju!
Web prezentacija MŠ "Jovan Bandur" - Pančevo

      Muzička škola "Jovan Bandur" iz Pančeva je jedna od najuglednijih muzičkih škola u Vojvodini i Srbiji. Ugodan prostor za rad, stručni pedagozi, bogata tradicija, uspešni učenici - čine školu mestom talentovanih ljudi... više o školi

Jovan Bandur

      Jovan Bandur (1899. - 1956.) je rođen u Javnici, na Baniji, kraj Dvora na Uni. Prvi učitelj muzike bio mu je otac, učitelj koji je svirao harmonijum. Kao dečak pevao je u školskom i crkvenom horu. Gimnaziju je započeo u Sremskim Karlovcima, a završio je u Vinkovcima, gde je osnovao i vodio školski hor. Posle gimnazije upisuje studije muzike u Pragu, ali posle godinu dana iz materijalnih razloga napušta Prag i prihvata mesto korepetitora... više o Jovanu Banduru


     Youth   Facebook   YouTube