Након подношења документације за коначну ранг листу (14. јуна 2024) потребно је извршити упис у средњу школу.

Документација потребна за упис:

  • Попунити пријаву за упис у средњу школу (уписница се преузима на сајту ↓).
  • Доставити извод из матичне књиге рођених (може копија)
  • Лекарско уверење испуњености здравствених услова за упис у средњу музичку школу.
  • Уплатница (модел уплатнице наћи на сајту)
  • Сагласност (преузети на сајту)

Упис ће се обављати 24. јуна 2024. у секретаријату школе од 8.00 до 16.00

Поделите ову вест