3Koncertna sezona 16-17

Škola danas

       Škola je danas treća po veličini u Vojvodini. Ukupan broj zaposlenih je 86, od toga u nastavi 73, stručna saradnika 2, u administraciji 5 i 6 pomoćnih radnika. Škola raspolaže sa 20 specijalizovanih učionica za izvođenje teoretskih predmeta i individualne nastave, koncertnom salom, kabinetima za informatiku i slušanje muzike, 3 kancelarije, 2 nastavničke sobe i bibliotekom sa više od sedam hiljada naslova prvenstveno muzičke literature i nosača zvuka.
 MŠ Jovan Bandur - Pančevo

      Bibliotečki fond, zbog bogatstva i specifičnosti, pored učenika i nastavnika škole koristi i veliki broj ljudi van škole.
Delatnost škole odvija se u sledećim segmentima:
- jednogodišnje (dvogodišnje) obrazovanje – muzičko zabavište
- dvogodišnje obrazovanje – solo-pevanje
- četvorogodišnje obrazovanje – duvački instrumenti: flauta, oboa, klarinet, fagot, truba,horna, trombon i saksofon
- šestogodišnje obrazovanje – gudački instrumenti: violina, viola, violončelo i kontrabas; klavir, harmonika gitara, harfa, tambura (ukupno 337 učenika)

- srednja škola – traje četiri godine i obrazuje dva profila:
- muzički izvođač na vokalno-instrumentalnom odseku (72 polaznika) i
- muzički saradnik, na teoretskom odseku (27 učenika).
Tokom školske 2009/10. godine učenici osnovne i srednje škole učestvovali su na brojnim takmičenjima, festivalima i smotrama internacionalnog, republičkog i regionalnog karaktera.Školu je prezentovalo 90 učenika pojedinačno, 12 kamernih ansambala, gudački orkestar srednje škole, trzački orkestar a pripremalo ih je 36 profesora. Naši učenici su, osim na Republičkom takmičenju i Republičkom festivalu, nastupali na još 33 takmičenja. U ukupnom plasmanu, prema kvalitetu i broju osvojenih nagrada, naša škola je zauzela 11. mesto među 30 srednjih muzičkih škola Srbije.

      Učenik generacije školske 2018/2019. godine je Sebastian Bogdan, harmonikaš a dobitnica Vukove diplome je Nina Đokić. klaviristkinja.

Jedan od vidoova edukacije je rad u ansamblima škole:
- Hor osnovne muzičke škole
- Gudački orkestar osnovne muzičke škole
- Orkestar harmonika osnovne muzičke škole
- Simfonijski orkestar srednje muzičke škole
- Hor srednje muzičke škole
- Tamburaški orkestar «Neven»
- razni kamerni ansambli

      
Mnogi učenici ove škole nastavili su školovanje na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu ili se uključivali u rad kulturno-umetničkih društava i drugih muzičkih ansambala. Učenici ove škole bili su danas poznati umetnici: pijanisti Nikola Rackov, Ivan Dinić, Marina Arsenijević; klarinetisti Ognjen Popović i Veljko Klenkovski; etnomuzikolog dr Selena Rakočević; dirigent Boris Černogubov; violinista Ernest Krumes i drugi.

Youth    Facebook  YouTube