Koncertna sezona 16-17

Primena uslova korišćenja prezentacije
Muzičke škole "Jovan Bandur" - Pančevo

      Ovi uslovi korišćenja odnose se na Internet prezentaciju MŠ "Jovan Bandur" (dalje MŠ) i sve druge sadržaje na Web stranici MŠ. Sadržaj prezentacije MŠ ne obuhvata usluge oglašavanja na Internet prezentaciji MŠ. Pojedini oglašavaći i sadržaji mogu imati sopstvene uslove korišćenja i u tom slučaju se primenjuju ovi uslovi, kao i posebni uslovi za svaku pojedinačnu uslugu. U slučaju neusaglašenosti uslova prednost imaju posebni uslovi za pojedinačnu uslugu. Ovi uslovi se navode na dnu svake Web stranice prezentacije MŠ.

Prava intelektualne svojine

      Celokupan sadržaj prezentacije MŠ pravno je autorski zaštićen kao samostalno delo, odnosno kao autorsko delo. Zaštita obuhvata tekstove, fotografije, grafička rešenja, audio, video, notni zapis, softver te HTML, Java i Flash izvorni kod. Sadržaji koji podležu zaštiti po osnovu autorskih prava smeju se upotrebljavati samo u lične svrhe, ukoliko to nije zabranjeno ovim pravilima korišćenja ili pravosnažnim zakonskim aktima.

Dozvoljeno korišćenje

      Sadržaji Internet prezentacije MŠ smeju se upotrebljavati samo u lične nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje sadržaja MŠ, njegovo menjanje i uključivanje u drugu Web stranicu, proizvod ili uslugu, osim korišćenja koje je izričito dozvoljeno pojedinim uslugama prezentacije MŠ. Zabranjena je upotreba automatskih upita ili drugih robota koji automatski dobijaju podatke iz sadržaja prezentacije MŠ ili na drugi način automatski intervenišu na sadržaju prezentacije, odnosno komuniciraju sa njim. Za svaku komercijalnu upotrebu sadržaja treba prethodno sklopiti ugovor sa Muzičkom školom "Jovan Bandur" - Pančevo.


Galis    Facebook  YouTube